سها مرتضایی جهت تحمل حبس احضار شد

سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه تهران،جهت اجرای حکم زندان به اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

 به گزارش شبکه آزادی به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، سها مرتضایی، دانشجوی ستاره دار و دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران که پیش‌تر در دادگاه به احکام زندان محکوم شده بود، جهت تحمل دوران محکومیت خود احضار شد.

این فعال دانشجویی به اتهام «اجتماع و تبانی» و «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل‌ شش سال زندان محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال زندان کاهش یافت.

سها مرتضایی، دانشجوی محروم از تحصیل روز یک‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه  بازداشت و در دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ با تأمین وثیقه و به صورت موقت از زندان قرچک شهرری با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پرونده خانم مرتضایی در تاریخ ۱۷ دی ماه از شعبه سوم بازپرسی دادسرای اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران جهت رسیدگی ارجاع داده شد.