ویدیوگرافیک | سنگ پای قزوین سید علی خامنه‌ای

سیدعلی خامنه‌ای در کنفرانس ویدئویی همایش سران قوه قضاییه از سرکوب معترضان آمریکایی سخن گفت که حکومت، هزاران معترض را بازداشت کرده.

ظاهرا خامنه‌ای فراموش کرده که چندماه قبل صد‌ها معترض را در خیابان های کشورش کشتند و هزاران نفر را بازداشت و برای برخی از آن‌ها در دادگاه‌های غیرعلنی و ناصالح، احکام اعدام صادر شد. سنگ پای قزوین کیست؟ در این ویدئو ببینید.