سلیمان علیزاده فعال مدنی اهل تبریز بازداشت شد

سلیمان علیزاده فعال مدنی اهل تبریز بازداشت شد

سلیمان علیزاده فعال مدنی و دانش‌آموخته رشته حقوق، توسط مامورین امنیتی با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز یک شنبه ۲۷ مهرماه، سلیمان علیزاده در پی فراخوان اعتراضی به بستن مرز نوردوز، توسط مامورین امنیتی با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.