سعید شیرزاد، فعال سیاسی برای نخستین بار به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر کرج به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی در حالی صورت گرفته که مادرش ۲ هفته پیش درگذشت.

به گزارش تلویزیون آزادی, امروز دوشنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۸, سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۰ زندان رجائی شهر کرج که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس  ۵ سال خود قرار دارد پس از گذشت ۲ هفته از درگذشت مادرش به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

اعزام سعید شیرزاد زندانی سیاسی از زمان آغاز دوران محکومیت حبس ۵ ساله اش به مرخصی در حالی صورت گرفت که خانواده این زندانی سیاسی برای دریافت مرخصی از سوی دادیار ناظر بر زندان و سایر مقامهای قضائی با کارشکنی هایی مواجه شده بودند.

از جمله این موارد دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی طی هفته گذشته و در حالی که چند روزی از درگذشت مادر “سعید شیرزاد” نگذشته بود  موافقت با مرخصی وی را به نظر دادستان موکول کرده بود، که روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸,  با مراجعه نزدیکان سعید شیرزاد به دادستانی تهران، به آنها گفته شده بود اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی منوط به نظر وزیری « دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی »  بستگی دارد و با ایشان باید صحبت کنید.

“سعید شیرزاد”, علاوه بر محرومیت از حق مرخصی از حق درمان نیز محروم مانده است و در طی دوران حبس از اعزام وی به مرکز درمانی جهت درمان بیماری کلیه وی ممانعت بعمل آمده بود. کلیه چپ سعید شیرزاد دارای کیست میباشد ولی در این مدت علیرغم نظر پزشکی مبنی بر انجام آزمایشات تکمیلی و مراجعه به متخصص اورولوژی هنوز هیچ گونه رسیدگی به وضعیت پزشکی سعید شیرزاد نشد و علاوه بر این مدتهاست که به دلیل دیسک کمر نیاز شدید به فیزیوتراپی دارد و ضمن تایید و دستور پزشکی قانونی مقامات زندان تاکنون از اعزام وی به بیمارستان ممانعت بعمل آمده بود.