ویدئوگرافیک | سرکوب معترضان در قطعی اینترنت و سکوت خبری!

قطع اینترنت در زمان سرکوب اعتراضات علیه حکومت به روشی مرسوم در ایران تبدیل شده است. آذری جهرمی می‌گوید این روش در زمان ناآرامی‌ها طبیعی است.

تجربه نشان می‌دهد صرفا دیکتاتورها در زمان اعتراضات به این ابزار روی می‌آورند تا در سکوت خبری بتوانند معترضان را آن‌طور که می‌خواهند ساکت کنند.

رژیم ایران در اعتراضات دی ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراضات بلوچستان نیز با قطع اینترنت دست به جنایت‌های بزرگی زد و نشان داد هراس عجیبی از انتشار اخبار کشتار و سرکوب دارد.