سرباز معلم روستای پشامگ پس از ۵۰ روز بازداشت، آزاد شد

محمد لله زهی سرباز معلم روستای پشامگ شهرستان راسک پس از ۵۰ روز بازداشت از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، محمد لله زهی فرزند خیرمحمد سرباز معلم روستای پشامک شهرستان سرباز که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه از دو راهی پشامگ شهرستان راسک بازداشت شده بود، پس از ۵۰ روز بازداشت در زندان مرکزی زاهدان، صبح روز پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ آزاد شد.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”محمد در زمان بازداشت تنها یک تماس با خانواده داشته و از آنها خواسته که به یک نفر که نیروهای اطلاعات به او تاکید کرده اند مراجعه کنند تا واسطه آزادی آن فراهم شود.“

گزارش شده آقای لله زهی از نظر وضعیت روحی و جسمی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته، بدنش ضعیف شده و تحلیل رفته و توان حرکت بدون کمک اطرافیان را ندارد.