سجاد صدقی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

سجاد صدقی، فعال ترک آذربایجانی ساکن تبریز، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر آزاد شد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هرانا”، روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، سجاد صدقی، فعال ترک آذربایجانی ساکن تبریز، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آزادی وی پس از تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام” و با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.

وی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

به گفته یک منبع مطلع او در حین بازداشت و طی مدت بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.