سجاد شکری به ۴ سال حبس تعزیری محکموم شد

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سجاد شکری، فعال کارگری ساکن تهران را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “حقوق بشر در ایران”، روز یک شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، سجاد شکری، فعال کارگری محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، در مجموع به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران سجاد شکری از بابت اتهام اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سجاد شکری بدون حضور وکیل وی برگزار شد. 

جلسه تفهیم اتهام و بازپرسی سجاد شکری اوایل شهریور ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار و برای آزادی موقت وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادر شد.