بفرمایید آزادی – سالگرد جنایت سینما رکس

۴۲ سال از آن شب جهنمی در سینما رکس آبادان می‌گذرد؛ شبی که حدود ۷۰۰ نفر زنده‌زنده در آتش سوختند و قربانی بزرگ‌ترین جنایت روزهای انقلاب شدند. پرونده سینما رکس اگرچه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مختومه شد؛ اما برای افکار عمومی این پرونده همچنان با صدها سؤال بی‌پاسخ باز است. در این برنامه به سراغ روزنامه نگاری کهنه‌کار و پژوهشگر تاریخ رفتیم تا بپرسیم جمهوری اسلامی چرا سالروز گرامیداشت قربانیان سینما رکس آبادان را از تقویم خود حدف کرد؟ آیا پرونده این جنایت بسته شده؟ بعد از گذست چهار دهه از جنایت سینما رکس رژیم جمهوری اسلامی به چه شیوه های دیگری دست به سینماسوزی زده؟ و سوالاتی بیش تر از اینها . . .

میهمان: بهمن امیرحسینی – روزنامه‌نگار-پژوهشگر تاریخ