سالگرد ” آبان خونین ۹۸ ” قسمت دوم

اعتراض یا انقلاب؟

آیا اعتراض عمومی، ناقض امنیت عمومی است؟

چرا خامنه ای دستور قتل عام معترضین را با عصبانیت هر چه تمام صادر کرد؟

این فیلم مستند پیرامون قیامی که در آبان ۹۸ کلید خورد،با نگاهی جزء به جزء وقایع را شرح میدهد.

ایا تشکیل دادگاه مردمی کمکی به روند حقوقی پرونده ی جنایت علیه بشریت که یک سال قبل توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاد،میکند؟.