ساحل نشینان در تنگنای معیشت

شنیدن نام استانهای جنوب کشور همواره تداعی کننده چند تصویر است، جنگ، منابع نفتی، بندرهای استراتژیک و کلیدی، کلید واژه هایی هستند که معمولا در کنار نام این استانها بکار می رود. اما مردم جنوب ایران به اندازه خدمتی که به اقتصاد کشور کرده اند، سهم برده اند؟
نگاهی به وضعیت معیشتی و کسب وکار شهروندان این مناطق گواه وضعیت نا مناسب آنهاست شهرهای جنوبی که در دهه ۶۰ و در پی جنگ با صدام آسیب های فراوانی را متحمل شدند، هنوز به دنبال بودجه ای برای ترمیم و بازسازی تلفات جنگی هستند، و متاسفانه توجه مسئولان به این مناطق معطوف نمی باشد،
وسایر نقاط کشور به پیرامونی برای تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی پایتخت وشهرهای بزرگ تبدیل شوند به عنوان مثال: مردم بزرگترین بندر کشور طی این سالهای فقط نظاره گر گردش فراوان سرمایه در محل زندگی خود بوده اند و بسیاری از آنها حتی نتوانسته اند از این طریق برای خود کاری دست وپا کنند، بندرعباس که مرکز هرمزگان است، همواره نقش مهمی در اقتصاد و تجارت ایران ایفا کرده است، اما این روزها بندرنشینان حتی برای استفاده از منابع دریا و صیادی با سختی مواجه شده اند باوجود شرایط جوی مناطق جنوبی طی سالهای گذشته بسیاری از کشاورزان با قایقهایشان وارد آب های جنوبی شده اند تا از طریق صید ماهی و میگو و… نانی برای شب های خود فراهم سازند. اما به نظر می رسد ورود کشتی های چینی به این آبها آخرین فرصت نان آوری آنها را هم از بین برده است، صیادی که جزء مشاغل سخت محسوب می شود به تنها شغل بندرنشینان تبدیل شده است، اما جنوبی ها دیگر در رقابت با خارجی ها توان صید را هم ندارند چرا که وسیله کار آنها یک قایق است و یک تور.
اما چینی ها به روزترین و نوین ترین کشتی ها و ابزار صید، مجهز هستند، با وجود که صید (ترال کف) ممنوع است وصیادان ایرانی که این نوع صید را انجام داده اند دادگاهی شده اند, اما چینی ها بدون ترس و واهمه ای صید ترال کف می کنند.
اعتراض دیگر صیادان نحوه کنترل عبور و مرورشان در دریاست که اگر ناخوداگاه هم از مرزهای آبی عبور کنند آنها را توقیف می کنند. از سوی دیگر با دستگاه ها وکشتی هایی که چینی ها در اختیار دارند چیزی نمی ماند که عاید صیادان ایرانی شود، بی توجهی به این موضوع باعث شده چینی ها بیشتر به فعالیت خود در آبهای خلیج ادامه دهند درحالی که مدیریت درست در این حوزه می تواند صیادان را به عرضه صادرات امیدوار کند وآنها را در ارزآوری به کشور هم کمک کند. اما به جای تشویق صیادان برخی از خبرها حاکی از آن است که مجوز صید عده ای از معترضان در این مدت ابطال شده است.
هرمزگان با وجود بنادر، کمرگ های مهم، پالایشگاه نفت، گاز، صنایع مادر، مناطق آزاد و معادن غنی که دارد ولی انگار هیچ چیز ندارد. همه اینها به نام هرمزگان و بکام دیگران است.