زیر نویس – قسمت دوم

در قسمت دوم برنامه #زیرنویس
مروری داشتیم به زمزمه های موج دوم قیام سراسری آبان۹۸ که از شبکه های اجتماعی و معاشرت روزمره مردم به گوش میرسد.