زیارتگاهی با خدماتی مدرن
ویدیوگرافیک | زیارتگاهی با خدماتی مدرن شهرداری تهران با هزینه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، جکوزی مقدس احداث کرده؛ ضرورت احداث #جکوزی الهی در #امامزاده صابر واجب‌تر است یا رسیدگی به تهی دستان و کودکان بازمانده از تحصیل؟!