بر اساس گزارشات رسیده از منابع معتبر زنان بازداشت شده درویش که در زندان قرچک نگهداری می شوند، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند و حال تعدادی از آنان وخیم گزارش شده است.

بر اساس اعلام خانم صدیقه خلیلی، مادر سپیده مرادی، یکی از بازداشت شدگان درویش، خانواده ها در حال حاضر مقابل زندان تجمع کرده اند.

وی گفت: «آنها (مسئولین زندان) هیچ کاری انجام نداده اند، چند مأمور آمدند و گفتند دیروز در زندان شورش شده، زندانیان اینها را زدند، گارد دخالت کرده و بچه ها را زده است.»

خانم خلیلی همچنین خبر داد که دخترش، سپیده مرادی در اثر این ضرب و شتم نمی تواند راه برود و مأموران زندان کارت تلفن و کارت بانکش را نیز گرفته اند.

گفته می شود شورش مذکور به تحریک مسئولین زندان و از طرف زندانیان جرائم عمومی ایجاد شده است تا زمینه خشونت علیه زنان درویش را فراهم کنند.

همچنین به گفته آقای مهیار شالچی، همسر شیما انتصاری، یکی دیگر از زنان درویش زندانی، مقامات زندان موضوع را تکذیب کردند اما در صحبتهای متناقضشان به حضور فیلمبردار و دکتر اشاره کرده اند که نشان از وجود درگیری دارد.