زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، روز چهارشنبە ١۲ دی ٩٧ نیروهای مسلح ایران در مرز نوسود بە سوی دستەای از کولبران شلیک و یک کولبر را زخمی کردەاند.

هویت این کولبر جوان ”آمانج شکری“ فرزند توفیق و اهل نوسود اعلام شدە است کە جهت مداوا بە مراکز درمانی پاوە منتقل شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی ٧١ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە شدە و ١۶٠ تن دیگر نیز زخمی شدەاند.