زخمی شدن دو کولبر در مرزهای بانه و نوسود

دو کولبر کُرد اهل شهرستان نوسود و پیرانشهر بر اثر شلیک نیروهای مسلح در مرزهای این دو شهرستان به شدت زخمی شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کُردپا”، صهیب فردوسی و ادریس بارزان اهل شهرستان نوسود و پیرانشهر بر اثر شلیک نیروهای مسلح زحمی شدند.

صهیب فردوسی طی روزهای گذشته بر اثر شلیک نیروهای مسلح به سوی دسته ای از کولبران و بدون اخطار قبلی از ناحیه دست به شدت زخمی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل شده است.

ادریس بارزان امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۹۹، نیز بر اثر شلیک نیروهای مسلح در مرز بانه به شدت از ناحیه پا زخمی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی شهرستان بانه منتقل شده است.

نیروهای مسلح پس از شلیک اجناس این کولبر را ضبط کرده و با خود برده اند.