زانیار دباغیان ، فعال کارگری بازداشت شده در هاله‌ای از ابهام و بی اطلاعی