ریشه ها – ویژه برنامه تجمع پارک لاله

مهمان برنامه:
حشمت طبرزدی – دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران