ریشه ها – میتینگ پارک لاله

در تاریخ مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی، میتینگ های پارک لاله جایگاه مخصوص به خود را دارد. ملاقات هایی مردمی که مهندس حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران آن را پایه گذاری کرد. اما دوباره این میتینگ ها قرار است رنگ تازه ای به خود بگیرد.۲۱ آبان ماه تاریخی است که از طرف آقای طبرزدی برای شروع دوباره این میتینگ ها در پارک لاله معرفی شده است. در این برنامه، به اهمیت شرکت در این میتینگ میپردازیم. مهمان برنامه: حشمت الله طبرزدی – دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران