ریشه ها – قرار داد ایران و چین

قرارداد ننگین ایران و چین وزرای خارجه هر دو کشور امضا کردند .

می گویند این قرارداد، ترکمنچای دوم است. ظریف میگوید قدرت جهانی به سمت شرق و چین تغییر خواهد کرد. آیا جمهوری اسلامی با این تحلیل، ایران را فروخت و یا بخاطر برون رفت از بحران اقتصادی که از سوی تحریم ها بوجود آمده؟