ریشه ها: تجاوز به دو کودک در گنبد کاووس

ماجرای تجاوز به دو کودک در یکی از روستاهای اطراف گنبد کاووس، اولین اتفاق ناگورا سال جدید برای مردم آن منطقه بود. حادثه ای که در اعتراض به نادیده گرفتن این عمل مجرمانه توسط پلیس، عده از مردم به خیابان ها آمدند و خواستار اعمال قانون و محاکمه متهم شدند.

در این برنامه یوسف کُر، پژوهشگر و فعال سیاسی، ابتدا با توضیح جزئیات حادثه، واقعه را روشن می کند و سپس به ابعاد سیاسی و اجتماعی این موضوع می پردازد.