ویدئوگرافیک | رژیم ایران بی‌خیال واکسیناسیون عمومی شده؟

اغلب دولت‌ها که برای جان شهروندانشان ارزش قائل‌اند، از هفته‌های گذشته واکسیناسیون عمومی را آغاز کرده‌اند؛ اسرائیل و امارات از جمله کشورهای با برنامه در این زمینه هستند.

اما ماجرای واکسن در ایران کاملا متفاوت است. علی خامنه‌ای و دار و دسته‌اش که واکسینه شده‌اند و خیالشان راحت است، هنوز فکری به حال مردم نکرده‌اند و ظاهرا تا صدها هزار نفر را به کشتن ندهند، به اندازه کافی واکسن کرونا وارد نخواهند کرد.

وزیر بهداشت می‌گوید تا زمستان ۱۴۰۰ باید ۶۰ میلیون نفر را واکسینه کنیم؛ اما با این عملکرد مفتضحانه رژیم آیا انجام چنین کاری ممکن است؟!