ویدئوگرافیک | رژیم ایران؛ نامسلمان‌ترین حکومت مسلمان!

رژیم ایران ادعا می‌کند که قوانینش بر اساس دستورات قرآن و اسلام است؛ اما اگر اینگونه است پس چرا ولی فقیه مثل پادشاهان تا پایان عمرش قدرت را قبضه می‌کند؟!

اگر جمهوری اسلامی واقعا اسلامی است، سود سرسام‌آور بانکی را که همان ربا است، کجای دلمان بگذاریم؟!

فساد گسترده اقتصادی و نقض حقوق شهروندان هم که در هیچ‌کجای اسلام به آن تاکید نشده! پس کجای این حکومت نامسلمان را می‌توان اسلامی نامید؟