ویدئوگرافیک | رژیمی که تا گردن در باتلاق فساد فرو رفته!

عنوان جمهوری اسلامی در اذهان عمومی به شکل عجیبی با عبارت فساد مالی عجین شده است. فساد به اندازه‌ای در این رژیم عادی شده که نمایندگان مجلس‌اش برای یک رفت‌وآمد عادی ماهانه ۱۲ میلیون تومان هزینه‌ می‌کنند.

دم فساد مقامات جمهوری اسلامی از جایی بیرون می‌زند که به تسویه‌حساب شخصی یا حزبی می‌پردازند.

افراد فاسدی مانند ابراهیم رئیسی هم که ژست مبارزه با مفسدان را می‌گیرند خوب می‌دانند این رژیم تا گردن در باتلاق فساد فرو رفته و این مرض دیگر علاجی ندارد.