ویدیوگرافیک| رویش امام‌زاده ها

جمهوری اسلامی از آغاز حکومت خود در اواخر دهه ۵۰، شروع به ساخت امام‌زاده ها کرد و اداره اوقاف را‌ راه‌اندازی کرد.

تاکنون رشد امام‌زاده‌ها در کشور بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی تعداد امامزاده‌ها در کشور ۱۰ برابر شد.

با شیوع کرونا اما مردم نیز متوجه شدند که امام‌زاده‌ها علی‌رغم ادعای حکومت “دارالشفا” نیستند.

مولوی عبدالحمید، روحانی اهل سنت هم پیشتر در این زمینه گفته بود که امام‌زاده ها قدرت شفادهی ندارند و نخواهند داشت. منتشر شدن سخنان این روحانی سنی مذهب، بعدها به بحث داغ رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد. در این ویدئو ببینید.