روسیه؛ بیخ گوش اطلاعات سپاه

از سال ۵۷ که انقلاب ایران به پیروزی رسید ، رهبران آن همواره شعار “نه شرقی و نه غربی ” را سر میدادند و ادعا میکردند که نظامی که آنها قرار است تاسیس کنند وابستگی به هسچ کدام از بلوکهای قدرت آن زمان نخواهد داشت . ادعای خمینی این بود که انقلاب اسلامی شروع یک انقلاب جهانی ست که قرار است قدرتهای شرق و غرب را به زانو دراورده و مقدمات یک تمدن جدید اسلامی را فراهم نماید .

اما بعد از ۴۰ سال که این انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی میگذرد هر روز بیشتر از پیش وابستگی و سرسپردگی رهبران و بخش های مختلف آن آشکار میشود . علاوه بر وابستگی اقتصادی و سیاسی امروز مشخص شده است که به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی نیز جمهوری اسلامی وابسته به کشورهای بلوک شرق و خصوصا روسیه میباشد. رضا علیجانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با بررسی برخی وقایع و حوادث سالهای گذشته این وابستگی و سرسپردگی را نمایان کرده است.