ویدیوگرافیک | روزه‌ی جنسی جوانان ایران!!!

از مهمترین بحران‌های اجتماعی کشور در سالهای اخیر بالا رفتن سن ازدواج جوانان، در اثر مشکلات اقتصادی و عدم توان پرداخت هزینه هاست.

آیت الله مدرسی امام جمعه یزد اما می‌گوید که دشمنان مانع ازدواج جوانان ایرانی هستند و برای اینکار مدتها برنامه ریزی کرده‌اند!

دشمنان واقعی ما چه کسانی هستند که برای این مهم برنامه ریزی کرده‌اند؟

عامل اصلی فقرِ توده مردم کشور، چه کسانی هستند؟

نظر شما چیست؟