ویدئوگرافیک | روحانی را بکوبید ولی انتقاد از خامنه‌ای ممنوع!

اگر رد فسادهای مالی و مشکلات اقتصادی کشور را دنبال کنیم در نهایت به بیت رهبری می‌رسیم؛ جایی که علی خامنه‌ای در آن پنهان شده و دولت را سیبل حملات و انتقادها قرار داده است.

البته که دولت روحانی در فساد و ناکارآمدی دست کمی از خامنه‌ای و اطرافیانش ندارد؛ اما آدرس غلط دادن به مردم و انداختن تقصیر همه مشکلات به گردن دولت، شیوه نخ‌نمای هسته سخت قدرت است که دیگر همه این را می‌دانند.

کافی است کسی از فسادهای خامنه‌ای و اطرافیانش حرفی بزند تا سر و کارش به بازجوهای اطلاعات سپاه و قضات حکومتی بیفتد؛ اما انتقاد از روحانی اشکالی ندارد، چون بنا به ادعای حکومت، او انتخاب خود مردم است. ویدئو را ببینید.