ویدئوگرافیک | رفراندومی برای گذار از دیکتاتوری خامنه‌ای!

هیچ موضوعی به اندازه رفراندوم، رژیم ایران را به هراس نمی‌اندازد. ۴۲ سال است که این رژیم ادعای مشروعیت دارد و به دروغ می‌گوید از حمایت حداکثری مردم برخوردار است.

مردم نیز بارها اعلام کرده‌اند خواهان برگزاری رفراندوم هستند؛ اما حکومت گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست.

با این حال، ۱۰۲ نفر از کنشگران مدنی و فعالان سیاسی با نوشتن نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان حمایت این نهاد بین‌المللی از برگزاری همه‌پرسی برای گذار از دیکتاتوری حاکم بر ایران شده‌اند.

شیلی و آفریقای جنوبی نمونه‌های موفق برگزاری رفرنداوم با پشتیبانی سازمان ملل محسوب می‌شوند. آیا ایران نیز کشور بعدی خواهد بود؟