رضا واثقی فعال مدنی به مرخصی اعزام شد

رضا واثقی، فعال مدنی آذربایجانی از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، رضا واثقی، فعال مدنی آذربایجانی (تُرک)، از زندان اردبیل به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

این فعال مدنی ترک ۱۶ اسفند سال گذشته نیز به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شده بود.

رضا واثقی و بردارش «علی واثقی» ۲۱ خرداد ۹۹ در محل کارشان، بدون رویت حکم، همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد شدند

تصاویری از برادران واثقی پس از آزادی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد این فعالین مدنی آزربایجان توسط ماموران امنیتی ایران شکنجه شده بودند.

برادران واثقی آبان ماه سال ۹۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت گذراند محکومیت ۲ ساله خود به اتهامات «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.