رضا واثقی با پایان مرخصی به زندان بازگشت

رضا واثقی با اتمام زمان مرخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اردبیل بازگشت.

به گزارش تلویزیون آزادی ، روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ف رضا واثقی فعال مدنی آزربایجانی (تُرک) با اتمام زمان مرخصی جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اردبیل بازگشت.

آقای واثقی ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، از زندان اردبیل به مدت دو هفته به مرخصی اعزام شده بود.

رضا واثقی همراه با بردارش علی واثقی آبان ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت گذراندن محکومیت ۲ ساله خویش به اتهامات «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.

برادران واثقی ۲۱ خرداد امسال در محل کارشان، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت، و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد شدند.