رضا واثقی با پایان مرخصی به زندان بازگشت

رضا واثقی فعال مدنی آذربایجانی با اتمام زمان مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز شنبه ۲۳ اسفندماه ۹۹، رضا واثقی فعال مدنی آذربایجانی (تُرک) با اتمام زمان مرخصی جهت سپری باقیمانده مدت محکومیت ۲ ساله خویش به زندان اردبیل بازگشت.

این فعال تُرک، شنبه ۱۶ اسفند با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به مدت یک هفته از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شده بود.

رضا واثقی همراه با بردارش علی واثقی آبان ماه سال جاری بازداشت و جهت سپری نمودن محکومیت ۲ ساله خویش به اتهامات «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به زندان مرکزی اردبیل منتقل شدند.

برادران واثقی ۲۱ خرداد امسال در محل کارشان، بدون ارائه حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بودند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام، بطور موقت آزاد شدند.

پس از آزادی آقایان واثقی، عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی منتشر شدکه نشانگر آثار ضرب و شتم بود.