رضا واثقی با قید وثیقه به مرخصی اعزام شد

رضا واثقی، فعال مدنی آذربایجانی ساکن اردبیل به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

به گزارش تلویزیون آزادی، روز شنبه ۱۶ اسفندماه ۹۹، رضا واثقی فعال مدنی تُرک ساکن اردبیل با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.

رضا واثقی در تاریخ ۱۴ آبان ماه بازداشت و جهت سپری نمودن محکومیت ۲ ساله خود به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

برادر علی واثقی نیز در تاریخ ۱۷ آبان بازداشت و جهت سپری محکومیت ۲ ساله خود به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد.

این دو برادر آذربایجانی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام «مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

این دو برادر در ۲۱ خرداد در محل کارشان، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۲۲۰ میلیون تومانی بطور موقت آزاد شدند.