رخدادهای ۳۰ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۱۱/۲۱

🔸-خوراسگان اصفهان
(( ۲۹ آبان – ادامه اعتصاب کشاورزان کارد به استخوان رسیده خوراسگان اصفهان
این کشاورزان حتی شبها نیز به تجمع خودشان ادامه می دهند.))

🔸-شوش. خوزستان
(( چهارشنبه ۳۰ آبان؛هفدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و نهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش با شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد»))

🔸-اهواز. خوزستان
((۳۰ آبان – قیام کارگران فولاد اهواز و مردم کارد به استخوان رسیده این شهر با شعار ” حسین حسین شعارشون، دزدیا افتخارشون “))
((چهارشنبه ۳۰ آبان ۹۷؛ حضور دانشجویان دانشگاه چمران اهواز در تجمع حمایت از کارگران هفت تپه))

🔸-خنافره. خوزستان
(( تجمع کارکنان شهرداری خنافره از توابع شهرستان شادگان در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و عقب افتاده‌های بیمه برای دهمین روز متوالی در مقابل شهرداری چهار شنبه ۳۰ آبان))

🔸-گرگان. گلستان
((تجمع کارکنان شرکت کشت و صنعت گل چشمه در جلو استانداری گلستان در اعتراض به خصوصی سازی شرکت))

🔸-تهران
((عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پس از هفت سال حبس از زندان آزاد شد.))