رخدادهای ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ می ۲۰۲۱

🔹-تهران
تجمع اعتراضی کارنامه سبزها مقابل آموزش و پرورش
تجمع دیروز جلو مجلس بود ولی مجلس بی عرضه گی هرگز ندیده ملتی

تجمع اعتراضی و تحصن غارت شدگان بورس در مقابل سازمان بورس تهران

🔹-منوجان کرمان
اعتراض کارگران معدن آسمینون ادامه دارد
محور کهنوج بندرعباس همچنان مسدود است.
کارگران می گویند علیمحمدی خواسته های ما را قبول نمی کند و مصوبات شورای تامین را اجر نمی کند و چون پشت اش خیلی گرم است

🔹-اراک. مزکزی
شماری از رانندگان کامیون‌های کمپرسی در اراک، برای پنجمین روز متوالی در مقابل یکی از سیلوهای توزیع نهاده در این شهر، دست به تجمع اعتراضی زدند.
رانندگان معترض از دلایل برگزاری این تجمع را نبود مکانی مشخص برای اعلام بار، عدم ساماندهی نوبت بار، همکاری نکردن سازمان راهداری برای پیگیری امورات مذکور و همچنین مطالبات صنفی رانندگان کامیوندار عنوان کردند.