رخدادهای ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ می ۲۰۲۱

🔹-آبادان خوزستان
اعتصاب نیروهای خدماتی شهرکهای صنعتی آبادان وخرمشهربابت پرداخت نشدن حقوقهای معوق
مسولین جز تهدید به اخراج هیچ رسیدگی نمیکنن عیدبرای بچه های ماتبدیل به ماتم شده

🔹-کرج البرز
پرسنل بیمارستان امام کرج مقابل سازمان همیاری شهرداری ها تجمع اعتراضی برپا کردند.
اعتراض تجمع کنندگان به عدم پرداخت حقوق معوقه و دیگر مطالباتشان است

🔹-سبزوار خراسان رضوی
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان جغتای / چرا صدای کارگران به گوش کسی نمی‌رسد؟!

🔹-اصفهان
تجمع اعتراضی خدمتگذاران و سرایداران مدارس

🔹-تهران
تجمع نیروهای پیمانکاری وزارت نفت مقابل مجلس نظام در اعتراض بە عدم تغییر وضعیت شغلی