رخدادهای ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۸/۱۰

🔶-مشهد. خراسان رضوی
((ادامه تحصن و تجمع اعتراضی غارت شدگان پدیده در هشتمین روز اعتصاب /۱۸ مرداد))
((حمله کارمندان پدیده ( مزدوران اجیر شده رژیم ) به متحصنین ستمدیده و پدیده در هشتمین شب تحصن / بامداد ۱۹ مرداد))

🔶-تهران
((درگیری هواداران تراکتورسازی با ماموران ۱۹ مرداد ))