رخدادهای ۱۷ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۲۰۱۸/۱۱/۸

🔸-مشهد. خراسان رضوی
شعار نویسی جوانی پر شور مشهد با شعار مرگ بر خامنه ای بر روی دیوار

🔸-هفت تپه. خوزستان
چهارمین روز اعتراض و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
اعتراض به: بلاتکلیفی مالکین شرکت، عدم پرداخت مطالبات و دستمزدهای کارگران خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه

🔸-خوراسگان. اصفهان
ادامه تجمع و تحصن کشاورزان خوراسگان (اصفهان) برای بدست آوردن حقابه قانونی خودشان.

🔸-بیرجند. خراسان جنوبی
اعتصاب کامیونداران در بیرجند

🔸-ساوه . مرکزی
اعتصاب کسبه و مغازه داران ساوه.

🔸-اهواز. خوزستان
نیروهاى سپاه ج ا کوى علوى شهر اهواز را محاصره و دهها شهروند را بازداشت کردند. مردم مى گویند؛ بین نیروهاى سپاه افرادى بودند که عربی را با لهجه لبنانى صحبت مى کردند، یعنی نظام ج ا برای سرکوب از حزب الله لبنان استفاده می کند. دلیل محاصره این منطقه بخاطر فراخوانى بود که امروز مردم قصد داشتند بدلیل دستگیری صدها نفر از مردم این منطقه تظاهراتى برپا کنند.