رخدادهای ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۲۱

🔸-تبریز
صف طولانی خرید مرغ دولتی در تبریز

🔸-مشهد
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی با حضور مقابل زندان وکیل آباد مشهد، خطاب به علی خامنه‌ای می‌گوید: چهل و دو سال دوستی، برادری و هم‌فکری‌ات را به چینی‌ها ‌و روس‌ها ثابت کردی. لطفا صندوق رای، قضات، و نماینده‌هایت را بردار و برو تا به سرنوشت شیخ فضل‌الله نوری دچار نشوی.

🔸-منوجان کرمان
کشاورزان شهرستان منوجان در حوالی روستای «سر راس» استان کرمان در اعتراض به عدم حمایت دولت از آن‌ها و عدم خرید تتبریز
محصولات کشاورزی، روز یکشنبه ۸ فروردین جاده ترانزیتی این شهرستان را مسدود کردند.

🔸-کرج البرز
دومین روز تظاهرات مردم غیور کرج در اعتراض به قرارداد ٢۵ ساله.

🔸-رشت گیلان
تجمع مردم در اعتراض به امضای قرارداد واگذاری جنوب ایران به چین مقابل استانداری گیلان

🔸-تهران
حضور نیروهای امنیتی روبروی ساختمان مجلس رژیم ایران
وحشت رژیم از حضور مردم در اعتراض به قرارداد ننگین حکومت ایران با چین

تجمع مقابل مجلس در تهران،در اعتراض به قرارداد ننگین ۲۵ ساله
پس از اینکه جمعیت بیشتری برای اعتراض مقابل مجلس گردهم آمدند ، نیروهای خائن امنیتی مردم را متفرق کردند.