رخدادهای ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۰۱۹/۵/۳۱

🔸-نقده . آذربایجان غربی
اعتصاب کارگران معدن کانی سیب
اعتصاب کارگران کانی سیب همچنان ادامه دارد و آنها دست از کار کشیدند
پرداخت نشدن حقوق چندماه اخیر علت اصلی اعتصاب کارگران است.

🔸-تهران
تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت رامک خودرو جلوی ساختمان سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان
اعتراض به گرانی قیمت های اعلام شده و تحویل ندادن خودرو.