ویدئوگرافیک | ربودن مخالفان در کشورهای همسایه با شیوه‌ای رذیلانه!

اخلاق در حکومت‌های دیکتاتوری فاقد معنا و کارکرد است. رژیم ولایت فقیه هم ثابت کرده که به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیست.

مصداق‌های زیادی برای بی‌اخلاقی این رژیم وجود دارد؛ از کشتن مخالفان در سراسر جهان گرفته تا آدم‌ربایی در کشورهای همسایه!

نهادهای امنیتی این رژیم به تازگی با شیوه‌ای رذیلانه مخالفان خود را به کشورهای همسایه می‌کشانند و دست به آدم‌ربایی می‌زنند.

روح‌الله زم، جمشید شارمهد و حبیب فرج‌الله چعب افرادی هستند که اخیرا به شیوه غیراخلاقی دیکتاتوری خامنه‌ای ربوده شده‌اند.