رابطه انتخابات و حکومت ولایت فقیه

میهمان: حسن شریعتمداری – دبیر کل شورای مدیریت گذار

انتخابات در ایران با هزاران حرف و حدیث و ماجرا برگزار شد. مردم و گروههای مستقل سیاسی از مدتها قبل تحریم و عدم شرکت در انتخابات را بهترین راه برای مخالفت با سیاستهای غیر منطقی و ایدئولوژی زده نظام جمهوری اسلامی برگزیده بودند.

رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات به قرار همیشه پیش از انتخابات به صحنه آمده و با تشویق افکار عمومی به شرکت در انتخابات، حضور پرشور مردم را ضامن امنیت و مشروعیت بخشیدن به نظام دانستند. این در حالی بود که تنها چند ماه قبل و در اعتراضات مردمی در آبانماه، به دستور رهبر جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ایران کشته و تعداد بسیاری زخمی و مفقود شدند. تنها چند روز بعد از آن هواپیمای مسافربری اکراین با بیش از ۱۷۵ مسافر و ۱۶۰ مسافر ایرانی به دستور سپاه پاسداران و توسط موشکهای این گروه تروریستی سرنگون شده و همگی مسافران و خدمه آن کشته شده اند. با این احوالات مردم به درستی با حضور نیافتن در پای صندوقهای رای در این دوره از انتخابات حماسه ای بزرگ آفریدند. بنا به گفته ی شورای مدیریت گذار، رقم واقعی مشارکت سراسری مردم در انتخابات نزدیک به ۱۹ درصد بوده که کمترین رقم مشارکت در طول ۴۰ سال حکمرانی جمهوری اسلامی محسوب می شود.

جمهوری اسلامی که همواره از برگزاری همه پرسی سر باز زده و کسب مشروعیت برای خود را به مشارکت مردم در انتخابات استناد میکند ، باید بداند که دیگر هیچ مشروعیتی در میان جامعه و مردم ایران ندارد .