ویدیوگرافیک |رئیس جمهور یا کارگزار رهبری؟

بارها رئیس جمهورهای ایران در سال های آخر ریاست خود این جمله را تکرار کردند: «از کسی که اختیارات ندارد چه انتظاراتی دارید؟»

به نظرمی‌رسید طرح تبدیل ریاست جمهوری به معاونت اجرایی رهبر جمهوری اسلامی کلید خورده است.

طرحی که اگر در مجلس تصویب شود اختیارات خامنه‌ای بیش از پیش نسبت به قبل افزایش می‌یابد.

این طرح می‌گوید اعطای حق نصب و عزل مستقیم رئیس جمهوری توسط رهبری می‌تواند صورت گیرد.

بیشتر اصولگرایان موافقان این طرح هستند و اعتقاد آن‌ها بر این است که رئیس جمهور باید همانند رئیس قوه قضاییه، مستقیما توسط رهبری تعیین شود و مجری فرامین رهبری باشد.

در این ویدئو ببینید.