ویدیوگرافیک | رأس هلال شیعی در دار!

اسناد و هزینه های ایران برای ایجاد عمق استراتژیک در لبنان مخفی است اما بنی صدر اولین رییس جمهور ایران تخمین می زند‌ که ایران سالیانه تا ۳۰۰ میلیون دلار به حزب الله کمک کرده تا لبنان را به سر هلال شیعه تبدیل کند.

حال بعد از چهل سال هزینه از جیب ما ایرانیان درست بعد ار انفجار مهیب بیروت مردم لبنان شعارهای ضد حزب الله و ضد حسن نصرالله سر می دهند که خود نشان دهنده شکست هلال شیعی نظام تهران است.

همان هلالی که هزینه آن از جیب مردم فقیر بلوچ، فارس، عرب، کرد و ترک و بقیه اقوام و‌مذاهب ایران به سرقت رفت .

اکنون وقت آن نرسیده که دستشان را از جیب ما مردم نجیب بیرون آورند؟