دیکتاتور کارگردان – کیم جانگ ایل (قسمت اول)

داستان کیم جانگ ایل، دیکتاتوری که تولدش افسانه ای عجیب و مرگش روایتی ساده دارد.

مردی که دیکتاتوری اش را روی گرسنگی مردمش پایه گذاری کرد.

دیکتاتوری که از آدم ربایی و شکنجه تا ترور و بمب گذاری را در کارنامه خود دارد.