ویدئوگرافیک | دیکتاتور ایران بار دیگر از هراسش را از فضای مجازی بروز داد!

رهبر رژیم ایران بار دیگر هراس خود را نسبت به فضای مجازی بروز داده و خطاب به دولت گفته است نباید این فضا را به دشمن واگذار کرد.

علی خامنه‌ای پیش از این هم نسبت به خطراتی که فضای مجازی به ویژه‌ شبکه‌های اجتماعی متوجه حکومتش کرده، به دولت هشدار داده است.

ولی فقیه‌ اگر پیش از این با کلیدواژه پایگاه دشمن، مطبوعات را به صورت فله‌ای توقیف کرد، این‌بار با کدرمز «فضای ول مجازی» در پی محدود کردن مردم در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است.