ویدئوگرافیک | دیوان عالی ایران یا دیوان فساد قضات جمهوری اسلامی؟

احکام اعدام سه جوان معترض آبان در دیوان عالی ایران تائید شده بود که با فشار مردم و هشتگ اعدام نکنید متوقف شد. از اینجا بود که افکار عمومی بر تصمیم‌های بی‌اساس و فساد در این نهاد قضائی متمرکز شد.

اما در کمال تعجب احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی مدعی شده است که حتی یک قاضی متخلف هم نداریم!

مهم نیست او چه می‌گوید به این نگاه کنیم که غلامرضا منصوری و سه قاضی متخلف دیگر در دیوان عالی دستشان به فسادهای  اکبر طبری آلوده است.

اگر بر اینها و ده‌ها فساد دیگر مقامات دیوان چشم ببندیم، ۱۵ هزار پرونده قضات متخلف در سال ۹۵ را کجای دلمان بگذاریم؟!