دو شهروند عرب ساکن ماهشهر توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند

دو شهروند عرب ساکن ماهشهر روز چهارشنبه ۲۷ فرودین از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، حسین (حسن) شادمانی ۳۵ ساله متاهل و دارای سه فرزند ساکن کورها و شاغل در شرکت پتروشیمی اروند، و کریم دحلاوی نیز ساکن ماهشهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۹ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

از علت بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند عرب تا کنون هیچ اطلاعی در دست نیست.

به دنبال کشته شدن شماری از زندانیان شیبان و سپیدار اهواز در پی شورش ۱۱ فروردین ماه، بازداشت شهروندان عرب در این استان از سوی نیروهای امنیتی شدت گرفته است.

منطقه کوره (حاشیه شهر ماهشهر) از مناطق سرکوب شده‌ای بشمار می‌آید، که در آبان ماه گذشته مورد حمله مسلحانه با سلاح سنگین از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفت.