دو شهروند اهل نقده به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

دو شهروند اهل نقده به دلیل انتقاد از منوچهر شاکر فرماندار این شهرستان به حبس تعزیزی و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش تلویزیون آزادی، در پی شکایت فرمانداه نقده از جواد حسین زاده  مدیر کانال “بیزیم سولدوز” و علی ابراهیم زاده، به دلیل توهین و نشر اکاذیب، این دو شهروند تُرک به حبس تعزیزی و جزای نقدی محکوم شدند.

آقای حسین زاده به پرداخت ۴۰ میلیون ریاد و ابراهیم زاده به پرداخت ۴۰ میلیون ریاد و ۵۳ روز حبس تعزیزی محکوم شدند.

پیش‌تر نیز فرماندار نقده این دو شهروند را در ساختمان فرمانداری مورد ضرب و شتم قرار داده بود که فیلم آن در رسانه‌ها منتشر شده بود.

جلسه دادگاه روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ بدون حضور شاکی یا نماینده قانونی برگزار شده بود.