دو سال حبس برای روحانی اهل سنت در دادگاه انقلاب زاهدان

یک روحانی اهل سنت ساکن گلستان به دادگاه انقلاب زاهدان احضار و پس از بازداشت به ۲ سال حبس محکوم شد.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “کمپین فعالین بلوچ”، یک مولوی اهل سنت به نام مولوی علی صفر زهی فرزند عبدالسلام شش ماه پیش در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ پس از احضار به دادگاه انقلاب زاهدان بازداشت شد.

علی صفر زهی ساکن استان گلستان است و مجبور شد از استان گلستان به زاهدان سفر کرده و همانجا پس از احضاریه دادگاه بازداشت شده است.

اتهام نامبرده “خروج غیرقانونی از کشور و اقامت در کشور بیگانه” ذکر شده و ابتدا یک سال حکم و سپس این حکم به دو سال افزایش میدا کرد.

نامبرده هم اکنون در زندان مرکزی زاهدان مدت محکومیت خود را میگذراند.

یک منبع مطلع گفت: اوایل ماه رمضان بود که احضاریه آمد و او چون نماز تراویح میداد نرفت، تا اینکه چهار روز بعد رمضان سفر کرد و به محض معرفی خود بهش دست بند زده و بازداشتش کردند.

این منبع افزود: مادر او بیماری سرطان دارد و بسیار زندگی سختی دارد اما با این وجود ماموران امنیتی که از این مساله خبر دارند و میدانند که علی در زندان زاهدان است هر از چندی به خانه آنها زنگ میزنند و تهدید میکنند و صحبت هایی بیان میکنند که باعث ناراحتی بیشتر و آزار و اذیت روحی مادرش می شود.

مولوی علی صفر زهی فارغ التحصیل دارالعلوم مکی زاهدان و ساکن علی آباد کتول استان گلستان است